Všeobecné obchodní podmínky / General business conditions

Dodání / Delivery

Dodání - digitální formát pouze (JPEG)
Po zaplacení a přípravy objednávky obdržíte e-mail s odkazem pro stažení fotografií.
Čas na přípravu pořadí závisí na dostupnosti archivu, v rozmezí od jedné minuty do jednoho dne.
Jakmile se dostanete e-mail, odkazy jsou k dispozici ke stažení. Můžete to udělat z vašeho e-mailu a ze svého košíku.
Photo Delivery – digital (JPEG) format only.
After the payment and the order preparation, you will receive e-mail with a link to download your photos.
Time to prepare the order depends on the availability of the archive, ranging from one minute to one day.
As soon as you get e-mail, links are available for downloading. You can do that from your e-mail and from your cart.

Payment

Sorry, site under construction

Vrácení / Refund

Vrátíme Vám platbu v plné výši, pokud nemáme možnost poslat originální fotografii, protože to byla promarněna nebo poškozený. We will refund your payment in full, if we have no opportunity to send your original photo because it was missed or damaged.


Реквизиты
Наименование ИП КУПРИЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ИНН 770300880952
ОГРН 317774600570246
Расчетный счет 40802810400000339277
Банк АО «Тинькофф Банк»
Корр. счет банка 30101810145250000974
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974

Return

The return is carried out completely for the photo and / or video files, only in case of impossibility to perform the order on time, for example, in case of loss or damage to the original files.