Všeobecné obchodní podmínky / General business conditions

Dodání / Delivery

Dodání - digitální formát pouze (JPEG)
Po zaplacení a přípravy objednávky obdržíte e-mail s odkazem pro stažení fotografií.
Čas na přípravu pořadí závisí na dostupnosti archivu, v rozmezí od jedné minuty do jednoho dne.
Jakmile se dostanete e-mail, odkazy jsou k dispozici ke stažení. Můžete to udělat z vašeho e-mailu a ze svého košíku.
Photo Delivery – digital (JPEG) format only.
After the payment and the order preparation, you will receive e-mail with a link to download your photos.
Time to prepare the order depends on the availability of the archive, ranging from one minute to one day.
As soon as you get e-mail, links are available for downloading. You can do that from your e-mail and from your cart.

Vrácení / Refund

Vrátíme Vám platbu v plné výši, pokud nemáme možnost poslat originální fotografii, protože to byla promarněna nebo poškozený. We will refund your payment in full, if we have no opportunity to send your original photo because it was missed or damaged.


Return

The return is carried out completely for the photo and / or video files, only in case of impossibility to perform the order on time, for example, in case of loss or damage to the original files.